Deel dit recept

Social media

Kopieer link

Link naar recept gekopiëerd 🍴

Disclaimer Jaimy’s Kitchen

In deze disclaimer staan de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van Jaimy’s Kitchen en bezoekers van deze site. Deze disclaimer hangt samen met de Gebruikersovereenkomst het Cookiebeleid en de Privacyverklaring. Door gebruik van deze site gaat U hiermee integraal akkoord.


 

Aansprakelijkheid

Jaimy’s Kitchen is niet aansprakelijk voor kennelijke fouten of vergissingen in de inhoud van onze uitingen. Neem bij twijfel over de inhoud contact op middels het contactformulier of middels een e-mail naar info@jaimysktichen.nl. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van onze website.


 

Auteursrecht

De auteursrechten die rusten op inhoud van onze uitingen berusten bij Jaimy’s Kitchen. De inhoud wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten die berusten bij Jaimy’s Kitchen worden op geen enkele wijze overgedragen aan derden. Het is gebruikers niet toegestaan de inhoud van de uitingen te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Jaimy’s Kitchen. Bezoekers van onze websites die content uploaden zijn zelf aansprakelijk voor eventuele overtredingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht.


 

Hyperlinks

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. Jaimy’s Kitchen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden en is evenmin verantwoordelijk voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links.


 

Wijzigen van deze disclaimer

Jaimy’s Kitchen houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Gewijzigde versies zullen weer op deze pagina worden gepresenteerd.


 

Contact

Vragen of opmerkingen over deze disclaimer? Neem contact met ons via het contactformulier of stuur een email naar: info@jaimysktichen.nl.